ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τιτανίου (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλαμάς

Ο οικισμός Καλυβάκια προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Μάρκος προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Παπαρρίζου προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Βλοχός προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Κουρτίκι προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Γουργουβίτσαις προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Μακρυχώρι προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Κεραμίδι προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Ματαράγκα προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Ερμίτσι προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

Ο οικισμός Κοσκινάς προσαρτάται στο δήμο Τιτανίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κεραμίδι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Τιτανίου (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Παπαρρίζου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικάλων

Δ. Τιτανίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τρικάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βλοχός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλοχού

Ο οικισμός Γουργουβίτσαις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουργουβιτσών

Ο οικισμός Ερμίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερμιτσίου

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβακίων

Ο οικισμός Μακρυχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυχωρίου

Ο οικισμός Μάρκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάρκου

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματαράγκας

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρτικίου

Ο οικισμός Παλαμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαμά

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσκινά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv