ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θεοδωρίας (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βουργαρέλιον

Ο οικισμός Θεοδώριανα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Μήγερι προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Λειψίστα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Καλεντίνη προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Χώσεψι προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Νησίστα προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

Ο οικισμός Πιστιανά προσαρτάται στο δήμο Θεοδωρίας

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Μήγερι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήγερι

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιστιανών

Ο οικισμός Χώσεψι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώζεψι ή Χώσεψι

Ο οικισμός Βουργαρέλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουργαρελίου

Ο οικισμός Θεοδώριανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θεοδωριάνων

Ο οικισμός Λουψίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουψίστας

Ο οικισμός Καλεντίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιστιανών

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώζεψι ή Χώσεψι

Το όνομα του οικισμού Λειψίστα του δήμου διορθώνεται σε Λουψίστα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv