ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρωμόβρυσι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμόβρυσι από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Βρωμόβρυσι της κοινότητας διορθώνεται σε Βρωμόβρυση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρωμόβρυσης

Κ. Βρωμόβρυσης (Μεσσηνίας)

16/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρωμόβρυσι

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κρασοπούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Δρέμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Βρωμόβρυση της κοινότητας διορθώνεται σε Βρομόβρυση

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βρομόβρυσης

Κ. Βρομόβρυσης (Μεσσηνίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βρωμόβρυσης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βρομόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Βρομόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρομόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Άνω Βρομόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Δρέμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Ο οικισμός Κρασοπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρφαρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv