ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δουραλίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουραλί από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Δουραλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Έλους

Κ. Έλους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουραλίου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv