ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λάγιου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάγιον από το δήμο Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάγιου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Γλώσσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάγιου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κροκεών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv