ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέου Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Οίτυλον από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv