ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκουδέσι ή Λιχουδέσι από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κλωνί αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασούτενα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα Καλογερεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 138Α - 11/07/1927

Ο οικισμός Ασούτενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραυτοπούλου

ΦΕΚ 412Α - 30/12/1933

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριπύλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκουδέσι ή Λιχουδέσι της κοινότητας διορθώνεται σε Λυκουδέσιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυκουδεσίου

Κ. Λυκουδεσίου (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυκουδεσίου ή Λιχουδεσίου

Ο οικισμός Κλωνί της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κλωνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λυκουδεσίου

ΦΕΚ 247Α - 20/11/1970

Ο οικισμός Λυκουδέσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσικός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσικού

Κ. Χρυσικού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 247Α - 20/11/1970

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυκουδεσίου

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Χρυσικός της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκουδέσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυκουδεσίου

Κ. Λυκουδεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρυσικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Ο οικισμός Λυκουδέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv