ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πύργου Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πύργος Οιτύλου από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρματσούκα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρυάλου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Γιομάτο και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλαία και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Αναγνώριση του οικισμού Παλιόπυργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύργος Δυρού

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύργου Δυρού

Κ. Πύργου Δυρού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 6Β - 26/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πύργου Οιτύλου

16/05/1928

Ο οικισμός Γιομάτο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγριλαία της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλιόπυργος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γλέζο και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Δυρού

Αναγνώριση του οικισμού Βελούζι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Δυρού

ΦΕΚ 375Α - 09/09/1939

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρυάλου

16/10/1940

Ο οικισμός Μαρματσούκα της κοινότητας καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Πύργος Δυρού της κοινότητας διορθώνεται σε Πύργος Διρού

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πύργου Διρού

Ο οικισμός Γλέζο της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βελούζι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Πύργου Διρού (Λακωνίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πύργου Δυρού

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Γκλέζι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Διρού

Αναγνώριση του οικισμού Τριανταφυλλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Διρού

Αναγνώριση του οικισμού Βελούσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πύργου Διρού

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Διρού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv