ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Έξω Νυμφίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Έξω Νύμφη από το δήμο Τευθρώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αργηλιά αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέσα Νύμφη αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από το δήμο Τευθρώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

16/05/1928

Ο οικισμός Μέσα Νύμφη της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αργηλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αργιλιά

Το όνομα του οικισμού Έξω Νύμφη της κοινότητας διορθώνεται σε Έξω Νύμφιον

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Νυμφίου Κουρνού και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δριαλίου

Ο οικισμός Αργιλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δριαλίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Νυμφίου Κουρνού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αλίπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αλίπος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλίκια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέσα Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αλύπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Έξω Νύμφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv