ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μίνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μίνα από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κριτσελί αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρυάλου

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρυάλου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κοτσιφά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κότροφα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνας

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα Κίττας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βρίκιον της κοινότητας διορθώνεται σε Μπρίκιον

Ο οικισμός Μέζαπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κριτσελί της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοτσιφά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κότροφα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv