ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελαώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελαώρα από το δήμο Απεραντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συβίστα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από το δήμο Απεραντίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Τοπόλιανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπολιάνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συβίστα της κοινότητας διορθώνεται σε Σιβίστα

Το όνομα του οικισμού Χρύσοβα της κοινότητας διορθώνεται σε Χρίσοβα

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Βελαώρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Σιβίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιβίστης

Ο οικισμός Χρίσοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιβίστης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελαώρας

Αναγνώριση του οικισμού Κονδυλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελαώρας

Αναγνώριση του οικισμού Όχθια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βελαώρας

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκιον

14/03/1971

Ο οικισμός Όχθια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστράκιον της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 31/12/1980

Ο οικισμός Βελαώρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλαώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαλαώρας

Κ. Βαλαώρας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 310Α - 31/12/1980

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελαώρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κονδυλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Βαλαώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Ο οικισμός Καστράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Απεραντίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv