ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βαλύρας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μήλα

Ο οικισμός Ζερμπίσια προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

Ο οικισμός Λούμι προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

Ο οικισμός Χρύσοβα προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

Ο οικισμός Κεφαληνός προσαρτάται στο δήμο Βαλύρας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Λούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κεφαληνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τζεφερεμινίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τζεφερεμίνι από το δήμο Οιχαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τζεφερεμίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βαλύρας

Κ. Βαλύρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τζεφερεμινίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλύρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv