ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάμπου Βοιών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από το δήμο Βοιών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Βοιών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσοχωρίου

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάμπος στον οικισμό Δερματιάνικα

Ο οικισμός Κάμπος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σγαρδελιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Μανολαριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Κατούνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Σκλαβούνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Μεντιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Αδιάκοπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Κοντραφουριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Καλογεριάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Δερματιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

ΦΕΚ 75Α - 24/03/1949

Ο οικισμός Ελαφόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελαφονήσου

07/04/1951

Ο οικισμός Καλογεριάνικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

Αναγνώριση του οικισμού Λατομείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου Βοιών

24/07/1952

Ο οικισμός Λατομείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ελαφονήσου

ΦΕΚ 133Α - 27/05/1955

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Κατούνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Κοντραφουριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Μανολαριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Μεντιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

Ο οικισμός Σκλαβούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων

ΦΕΚ 215Α - 09/12/1963

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Μεγάλη Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

14/03/1971

Ο οικισμός Σγαρδελιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δερματιάνικα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δερματιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Ο οικισμός Αδιάκοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βοιών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv