ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κίττας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κίττα από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φουκαλωτόν αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαρδένικα (Άνω και Κάτω) προσαρτάται στην κοινότητα Κίττας

16/05/1928

Ο οικισμός Βλαχέρνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νιάσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κίττας

ΦΕΚ 92Α - 10/03/1939

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κίττα της κοινότητας διορθώνεται σε Κοίτα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κοίτας

Κ. Κοίτας (Λακωνίας)

Αναγνώριση του οικισμού Αρχιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοίτας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κίττας

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωσήφ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαρδένικα (Άνω και Κάτω) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νιάσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρχιά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γαρδενίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοίτας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γαρδενίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κοίτας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv