ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κούνου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούνος από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάχος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Εληά αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λαγουδιαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

Αναγνώριση του οικισμού Φλώρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

Αναγνώριση του οικισμού Χαραμπός και προσάρτησή του στην κοινότητα Κούνου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Εληά της κοινότητας διορθώνεται σε Ελαία

Το όνομα του οικισμού Φλώρος της κοινότητας διορθώνεται σε Φλωρίδες

Ο οικισμός Λάχος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαραμπός της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Αγία Κυριακή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φλωρίδες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv