ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Μπουλαριών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Μπουλαριοί από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πέπων αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεοντάκι αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο Μέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Δίπορτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λεοντάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Λεοντάκης

Ο οικισμός Δίπορτον της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Πέπων της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαθιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

Αναγνώριση του οικισμού Γιαλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Άνω Μπουλαριών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv