ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φιλιατρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιλιατρά από το δήμο Εράνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από το δήμο Εράνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Εράνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσίμπαλη

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μωραίνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλιατρών

Αναγνώριση του οικισμού Κουντρί και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλιατρών

ΦΕΚ 217Α - 04/07/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φιλιατρών

Δ. Φιλιατρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 217Α - 04/07/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φιλιατρών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μωραίνη του δήμου διορθώνεται σε Μόραινα

Αναγνώριση του οικισμού Λιμενάριον και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

Αναγνώριση του οικισμού Άγριλος και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκουβάρδος και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

14/03/1971

Ο οικισμός Μόραινα του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μερολίθι και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

Αναγνώριση του οικισμού Λεμπεστενά και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

Αναγνώριση του οικισμού Στόμιον και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

Αναγνώριση του οικισμού Βρύσες και προσάρτησή του στο δήμο Φιλιατρών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από την κοινότητα Εξοχικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλη αποσπάται από την κοινότητα Μάλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από την κοινότητα Πλάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλαζόνι αποσπάται από την κοινότητα Χαλαζονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστιανούπολις αποσπάται από την κοινότητα Χριστιανουπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λαγκουβάρδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Χαλαζόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μάλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κουντρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Λιμενάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Χριστιανούπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Λεμπεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μερολίθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Στόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πλάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φιλιατρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv