ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λαγείας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λάγεια

Ο οικισμός Δημαρίστικα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Παχιάνικα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Σολοτέρι προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Σπείρα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

28-02-1841

Ο οικισμός Πιόντες αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορογωνιάνικα αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήρι Πορτοκάγιον αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο Ταινάρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δημαρίστικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μοναστήρι Πορτοκάγιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Αχίλλειον προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Πύργαρος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Κορακιάτικα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Κοκκάλα προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Μάραθος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Ελυμπιές προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαρμάρι προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Λαγείας (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

Ο οικισμός Αμπελάς προσαρτάται στο δήμο Λαγείας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Λαγείας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λάγεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγείας

Ο οικισμός Σολοτέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Πύργαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Αμπελάς ή Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βάθειας

Το όνομα του οικισμού Παχιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Πηχιάνικα

Το όνομα του οικισμού Πιόντες του δήμου διορθώνεται σε Πιόντες (Αντρογιάλι)

Το όνομα του οικισμού Κορογωνιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα

Το όνομα του οικισμού Αμπελάς του δήμου διορθώνεται σε Αμπελάς ή Άμπελος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λαγείας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λάγεια από το δήμο Λαγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πύργαρος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χάρακες αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αμπελάς ή Άμπελος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κοκκάλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκάλας

Ο οικισμός Σπείρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Ελυμπιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Κορακιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

Ο οικισμός Πηχιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκάλας

18/12/1920

Ο οικισμός Φάρος Ταινάρου της κοινότητας καταργείται.

16/05/1928

Ο οικισμός Μάραθος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινόγια Μιανές και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγείας

ΦΕΚ 111Α - 30/06/1928

Ο οικισμός Πιόντες (Αντρογιάλι) αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντρογιαλίου

ΦΕΚ 67Α - 04/03/1930

Ο οικισμός Αντρογιάλι αποσπάται από την κοινότητα Αντρογιαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λάγεια της κοινότητας διορθώνεται σε Λάγια

Το όνομα του οικισμού Κορογωμάνικα ή Κορογονιάνικα της κοινότητας διορθώνεται σε Κορογονιάνικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαγίας

Ο οικισμός Αμπελάς ή Άμπελος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δημαρίστικα Μέσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινόγια Μιανές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αντρογιάλι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Λαγίας (Λακωνίας)

Αναγνώριση του οικισμού Διμαρίστικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

Αναγνώριση του οικισμού Ακρογιάλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαγείας

07/04/1951

Ο οικισμός Δημαρίστικα Πέρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πύργαρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χάρακες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτο Κάγιο και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας Λαγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάλιρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λάγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Κυπριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αχίλλειον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ακρογιάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας Λαγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πόρτο Κάγιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Διμαρίστικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κορογονιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv