ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βάθειας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βάθεια από το δήμο Μέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από το δήμο Λαγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καινούργια Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μιαναί και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάθειας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάποι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βάθειας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv