ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βεζανίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βεζάνι από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Βεζάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Γλυκόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γλυκόβρυσης

Κ. Γλυκόβρυσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βεζανίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Γλυκόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλυκόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Γλυκόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Γλυκόβρυσης

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλυκόβρυση στον οικισμό Κάτω Γλυκόβρυση

Ο οικισμός Γλυκόβρυση της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 84Α - 06/05/1988

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Γλυκόβρυση στον οικισμό Κάτω Γλυκόβρυση

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv