ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Οίτυλον (Βοίτυλον)

Ο οικισμός Καραβοστάσι προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καρέα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κελεφά προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αρεόπολις (Τσίμοβα) αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίπα αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο Άρεος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος Λάκκος αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο Νικάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Οίτυλον (Βοίτυλον) στον οικισμό Αρεόπολις (Τσίμοβα)

Δ. Οιτύλου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πολεμίτας προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σκυφιάνικα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Φραγκούλια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κότσιφα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λαγωκοίλη προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κριτσελί προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μαρματσούκα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κονάκια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αφαλετή-Καφιώνας προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λάκκος προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μαντοφόριον προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σουλιά προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πελάνα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Φτείο προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μονή Βρυκέσι προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαντοφόριον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πελάνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βρυκέσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γέρμα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ασφύγγια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρυόλια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλός προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χοτάσια προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Οιτύλου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 54Α - 29/03/1903

Ο οικισμός Τσίπα του δήμου μετονομάζεται σε Νέον Οίτυλον

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αφαλετή-Καφιώνας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κότσιφα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκυφιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φραγκούλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φτείο του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρυονερίου

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γέρμας

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κελεφάς

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Οιτύλου

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μίνας

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οιτύλου

Ο οικισμός Κονάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυονερίου

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γέρμας

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Οιτύλου

Ο οικισμός Λιμένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Οιτύλου

Ο οικισμός Κουσκούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Δρυόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Λαγοκοίλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Κρελιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρεοπόλεως

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Μαρματσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύργου Οιτύλου

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Βρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Κριτσελί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Οιτύλου

Το όνομα του οικισμού Αρεόπολις (Τσίμοβα) του δήμου διορθώνεται σε Αρεόπολις

Το όνομα του οικισμού Λαγωκοίλη του δήμου διορθώνεται σε Λαγοκοίλι

Το όνομα του οικισμού Έρημος Λάκκος του δήμου διορθώνεται σε Έρημος

Το όνομα του οικισμού Οίτυλον (Βοίτυλον) του δήμου διορθώνεται σε Οίτυλον

Το όνομα του οικισμού Ασφύγγια του δήμου διορθώνεται σε Αρφίγκια

Ο δήμος καταργείται

Κ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οίτυλον από το δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από την κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Νομπρεβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Οιτύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv