ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σέλιανης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σέλιανη

Ο οικισμός Ράχτσα προσαρτάται στην κοινότητα Σέλιανης

ΦΕΚ 37Α - 17/03/1922

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καβάλλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 38Α - 03/02/1923

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σέλιανη από το δήμο Καβάλλας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ράχτσα αποσπάται από το δήμο Καβάλλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Σέλιανης στο δήμο Καβάλλας

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σέλιανης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 55Α - 15/02/1926

Ο οικισμός Ράχτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρηνίδες

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σέλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόρεμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσορέματος

Κ. Μεσορέματος (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σέλιανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σκηνίται κτηνοτρόφοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορέματος

Αναγνώριση του οικισμού Ματζάρ-Τσιφλίκ και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσορέματος

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Κρηνίδες αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρηνίδων

ΦΕΚ 19Α - 19/01/1932

Ο οικισμός Φίλιπποι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υδρόμυλοι

ΦΕΚ 157Α - 14/05/1932

Ο οικισμός Μεσόρεμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φίλιπποι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φιλίππων

Κ. Φιλίππων (Καβάλας)

ΦΕΚ 157Α - 14/05/1932

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεσορέματος

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1935

Ο οικισμός Υδρόμυλοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υδρομύλων

16/10/1940

Ο οικισμός Ματζάρ-Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σκηνίται κτηνοτρόφοι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φιλίππων

ΦΕΚ 105Α - 06/07/1994

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλίππων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv