ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αγρίδι (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Αγρίδι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θυάμου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Ο οικισμός ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Αγρίδι (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Αγρίδι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 37Β - 21/04/1926

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Δουνίστης

ΦΕΚ 38Α - 29/01/1934

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου

17/03/1991

Ο οικισμός καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Αγρίδιον της κοινότητας Αγριδίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv