ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αμοργιανοί (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Αμοργιανοί (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρετάδου

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Αμοργιανοί (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Αμοργιανοί (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 151Α - 15/06/1933

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμοργιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv