ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γιαννόπουλοι (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Φυτείας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Γιαννόπουλοι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Γιαννόπουλον

Γιαννόπουλον (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννοπούλου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Γιαννόπουλοι

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Γιαννόπουλον (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Γιαννόπουλον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Γιαννόπουλοι

Γιαννόπουλοι (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Γιαννόπουλον

ΦΕΚ 71Α - 08/06/1983

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Γιαννοπούλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοπούλων και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv