ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κριεκούκι (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Κριεκούκι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στράτου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεκουκίου

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κριεκούκι (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κριεκούκι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καστράκι

Καστράκι (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Κριεκούκι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καστρακίου και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv