ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πατιόπουλον (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Όλπης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 6Α - 21/03/1857

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θυάμου

Πατιόπουλον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θυάμου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατιοπούλου

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Πατιόπουλον (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Πατιόπουλον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 14Α - 03/02/1969

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα της κοινότητας Πατιοπούλου

ΦΕΚ 173Α - 06/10/1972

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατιοπούλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv