ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπονίκεβος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Φυτείας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Μπονίκεβος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπονικέβου

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Μπονίκεβος (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Μπονίκεβος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πετρώνα

Πετρώνα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπονίκεβος

ΦΕΚ 428Α - 09/12/1929

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στην κοινότητα Αλευράδας

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv