ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ζηλίστα (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Οφιονίας

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και προσαρτάται στο δήμο Αποδωτίας

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στο δήμο Οφιονίας

Ο οικισμός ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου Οφιονίας

Ζηλίστα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οφιονίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζηλίστας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Οξυά

Οξυά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ζηλίστα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κυδωνιά

Κυδωνιά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Οξυά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κυδωνέα

Κυδωνέα (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κυδωνιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κυδωνέας και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αποδοτίας και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv