ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Καινούργιον (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

12/10/1852

Ο οικισμός ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου Θέρμου

ΦΕΚ 27Α - 24/07/1861

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Θέρμου

ΦΕΚ 57Α - 13/02/1884

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θέρμου

ΦΕΚ 88Α - 30/05/1905

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Θέρμου

ΦΕΚ 282Α - 11/11/1908

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θέρμου

Καινούργιον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Καινούριον

Καινούριον (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινουρίου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Καινούργιον

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Καινούργιον

Καινούργιον (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Καινούριον

19/03/1961

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Κάτω Βλοχός της κοινότητας Καινουργίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και ορίζεται έδρα του δήμου Θεστιέων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεστιέων και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv