ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αχόμαυρος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Αχόμαυρος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και προσαρτάται στην κοινότητα Ζακωνίνων

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Αχόμοβος

Αχόμοβος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Αχόμαυρος

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ζακωνίνων και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Παραβόλας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχομόβου

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αχόμαυρος

Αχόμαυρος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Αχόμοβος

ΦΕΚ 46Α - 20/02/1933

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κυρά Βγένα

Κυρά Βγένα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 46Α - 20/02/1933

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Αχόμαυρος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κυρά Βγένας και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv