ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κρυόνερον (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ταξιαρχίδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Κρυόνερον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Θέρμου και προσαρτάται στην κοινότητα Σομπονίκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Κρύον Νερόν

Κρύον Νερόν (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Κρυόνερον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νερομάννας και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv