ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ζακώνινα (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ζακωνίνων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ζακώνινα (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζακωνίνων

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Τριλάγκαδον

Τριλάγκαδον (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ζακώνινα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Παληοκαρυά

Παληοκαρυά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τριλάγκαδον

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Παλαιοκαρυά

Παλαιοκαρυά (Αιτωλοακαρνανίας)

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Παληοκαρυά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Εκτύπωση   Αρχείο csv