ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μπουγιάτι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αλέας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αλέας

ΦΕΚ 12Α - 28/02/1862

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αλέας

ΦΕΚ 20Α - 20/02/1867

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Αλέας

ΦΕΚ 266Α - 28/10/1889

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αλέας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Μπουγιάτι (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Μπουγιάτι (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αλέας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγιατίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αλέα

Αλέα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Μπουγιάτι

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Αλέα (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αλέας και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Εκτύπωση   Αρχείο csv