ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ποδογορά (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ελευσίνος και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαρυταίνης

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαρυταίνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποδογοράς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πουρναριά

Πουρναριά (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ποδογορά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πουρναριάς και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κλείτορος και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Εκτύπωση   Αρχείο csv