ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ροϊνό (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Μαινάλου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μαινάλου και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροϊνού

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ροεινόν

Ροεινόν (Αρκαδίας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ροϊνό

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ροεινού και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Εκτύπωση   Αρχείο csv