ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βρατσίστα (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίστας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Καστανιά

Καστανιά (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Βρατσίστα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Καστανέα

Καστανέα (Άρτης)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Καστανιά

19/03/1961

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Πέτρα της κοινότητας Καστανέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Εκτύπωση   Αρχείο csv