ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βρεστενίτσα (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Τετραφυλίας

ΦΕΚ 341Α - 18/12/1887

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Τετραφυλίας

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Βρεντενίτσα

Βρεντενίτσα (Άρτης)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τετραφυλίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρεντενίτσας

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Βρεστενίτσα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Πηγαί

Πηγαί (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Βρεντενίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πηγών και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Εκτύπωση   Αρχείο csv