ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πέρδικα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Πέρδικα (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Πέρδικα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρδικας

ΦΕΚ 76Α - 21/04/1917

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αιγίνης και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρδικας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Πέρδικα (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Πέρδικα (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Πέρδικα (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

05/04/1981

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Προφήτης Ηλίας της κοινότητας Πέρδικας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Εκτύπωση   Αρχείο csv