ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βαλκουβίνα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στην κοινότητα Ποροβίτσας

ΦΕΚ 78Α - 06/05/1927

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλκουβίνης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Βαλκουβίνα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άμπελος

Άμπελος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Βαλκουβίνα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv