ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βρώσθαινα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Βρώστενα ή Βρέσταινα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Βρώστενα ή Βρέσταινα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Βρώστενα ή Βρέσταινα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Βρώσθαινα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Βρώστενα ή Βρέσταινα

Βρώστενα ή Βρέσταινα (Αχαΐας και Ήλιδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Βουρών και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Βρώσθαινα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Βρώστενα ή Βρέσταινα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Βρόσταινα

Βρόσταινα (Αχαΐας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Βρώστενα ή Βρέσταινα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Λόφος

Λόφος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Βρόσταινα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο Διακοπτού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διακοπτού και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv