ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Νεραντζές (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αιγίου και προσαρτάται στην κοινότητα Σελιανιτίκων

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σελιανιτίκων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νερατζών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Νεραντζές (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Νεραντζιαί

Νεραντζιαί (Αχαΐας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Νεραντζές

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Νεραντζιών και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Συμπολιτείας και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv