ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Συλιβιώτικα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Συλιβιώτικα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Συλιβιώτικα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Σιλιβενιώτικα

Σιλιβενιώτικα (Αχαΐας και Ήλιδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κραθίδος και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Συλιβιώτικα

ΦΕΚ 32Α - 23/02/1917

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα Ακράτας

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαινιωτίκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Σιλιβενιώτικα (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

Συλιβαινιώτικα (Αχαΐας)

14/03/1971

Στον οικισμό προσαρτάται ο καταργούμενος οικισμός Παραλία Σιλιβαινιωτίκων της κοινότητας Συλιβαινιωτίκων

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv