ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σοπωτόν (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Αροανείας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο οικισμός αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αροανείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοπωτού

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άγιος Παύλος

Άγιος Παύλος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Σοπωτόν

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Άγιος Παύλος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Αροανεία

Αροανεία (Αχαΐας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άγιος Παύλος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Αροανία

Αροανία (Αχαΐας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Αροανεία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αροανίας και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Εκτύπωση   Αρχείο csv