ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βεσίνη (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

01-07-1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Βεσίνη (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Βεσίνη (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αροανείας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεσινίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Βεσίνη (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Βεσίνιον

Βεσίνιον (Αχαΐας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Βεσίνη

ΦΕΚ 71Α - 27/03/1973

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Βεσινίου και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Πάου και προσαρτάται στο δήμο Παϊων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παϊων και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Εκτύπωση   Αρχείο csv