ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τουρκοχώρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ερυμανθίας και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

ΦΕΚ 15Α - 08/03/1862

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ερυμανθία

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Τριταίας

Ερυμανθία (Αχαΐας και Ήλιδος)

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τουρκοχώρι

ΦΕΚ 29Α - 14/08/1863

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Τριταίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Ερυμανθία (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Τουρκοχώρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Τουρκοχώρι (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Ερυμανθία (Αχαΐας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Ερυμανθία (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Τουρκοχώρι (Αχαΐας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Τουρκοχώρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

Ερυμανθία (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Τουρκοχώρι

Τουρκοχώρι (Αχαΐας και Ήλιδος)

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τριταίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρκοχωρίου

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ερυμανθία

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ερυμάνθια

Ερυμάνθια (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Τουρκοχώρι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Ερυμάνθια (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Ερυμάνθεια

Ερυμάνθεια (Αχαΐας)

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Ερυμάνθια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ερυμανθείας και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στο δήμο Ερυμάνθου

Εκτύπωση   Αρχείο csv