ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σαλμενίκον (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Ερινεού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Ερινεού

Άνω Σαλμενίκον (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Άνω Σαλμενίκον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Σαλμενίκον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Άνω Σαλμενίκον

Άνω Σαλμενίκον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Σαλμενίκον

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Άνω Σαλμενίκον (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Άνω Σαλμενίκον (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Εκτύπωση   Αρχείο csv