ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παλαιοπαναγιά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Άσκρης

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Παλαιοπαναγιά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Παλαιοπαναγιά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεσπιών και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπαναγιάς

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Παλαιοπαναγιά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Παναγία

Παναγία (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Παλαιοπαναγιά

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Ασκραία

Ασκραία (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 55Α - 04/03/1970

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Παναγία

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άσκρη

Άσκρη (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 19/01/1973

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ασκραία

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Άσκρης και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου Αλιάρτου

Εκτύπωση   Αρχείο csv