ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ερημόκαστρον (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θεσπιέων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός παύει να είναι έδρα του δήμου Θεσπιών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου Θεσπιών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Ερημόκαστρον (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Ερημόκαστρον (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεσπιών και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ερημοκάστρου

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Θεσπιαί

Θεσπιαί (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Ερημόκαστρον

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Θεσπιαί (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεσπιών και προσαρτάται στο δήμο Θεσπιέων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θεσπιέων και προσαρτάται στο δήμο Αλιάρτου

Εκτύπωση   Αρχείο csv