ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μονή Οσίου Λουκά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 13Α - 08/05/1858

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στο δήμο Χαιρωνείας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Χαιρωνείας και προσαρτάται στο δήμο Διστομίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Μονή Οσίου Λουκά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Μονή Οσίου Λουκά (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διστομίων και προσαρτάται στην κοινότητα Στειρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Μονή Οσίου Λουκά (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Στειρίου και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διστόμου και προσαρτάται στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Εκτύπωση   Αρχείο csv